Multidisciplinair team

Natuurlijk bieden wij u vooreerst een goede verzorging. Ons geschoold, dynamisch en gedreven multidisciplinair team staat steeds uwer beschikking om de beste zorgen te verlenen.

Dit team bestaat uit verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, kapster, pedicure, medewerkers poetsdienst, medewerkers keuken, medewerker technische dienst, vrijwilligers, coördinerend en raadgevende arts, alle huisartsen en de directie.

Daarnaast hebben wij ook geïnvesteerd in onze unieke referentenwerking. Deze geeft onze medewerkers de verantwoordelijkheid over één deelaspect van de zorg: bijvoorbeeld voeding, wondzorg, animatie, dementie, palliatieve zorg …

Ieder medewerker wordt dus ook verantwoordelijk voor het overdragen van zijn/haar kennis en expertise over dit referentiegebied naar zijn/haar collega’s. Het eindresultaat hiervan is dat continu iedereen bezig is met kleine projecten, iedereen elkaar hier in helpt en ondersteund en bovenal dat de kwaliteit die wij bieden als woonzorgcentrum dankzij onze medewerkers sterk omhoog gaat.

Het uiteindelijke resultaat ?

Samen nadenken hoe bepaalde zaken beter afgestemd kunnen worden op de noden van onze bewoners.