Zorgzaam respect voor onze bewoners

Bij ons is kwaliteit van zorg of beter kwaliteit van leven, het geven van een verregaand zorgzaam respect voor al onze bewoners.

Leefgroepen vol met sociaal contact , gecombineerd met de privacy van de eigen kamers/zorgflats ,aangevuld met goede maaltijden, kwaliteitsvolle zorg, animatie, kiné, ergo, hygiëne enz. en dit georganiseerd in een omgeving waar u volledig gerespecteerd wordt.

Keuzevrijheid: betekent voor ons dat de wensen van onze bewoners primeren op onze eigen overtuigingen.Dit laatste geldt natuurlijk ook betreffende beslissingen die de bewoners of hun familieleden willen maken wanneer zij in een palliatieve situatie verkeren.

Gelijkwaardigheid : Betekent dat iedere persoon voor ons evenwaardig is en hebben wij respect voor de eigenwaarde van ieder individu .Tenslotte is ieder persoon uniek en heeft iedere bewoner het recht keuzes te maken over de organisatie van zijn/haar eigen leven

Sociaal contact krijgt bij ons een bijzondere plaats in onze organisatie . Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder individu , ongeacht lichamelijke of geestelijke toestand blijft evolueren en wij willen hiervoor ook de mogelijkheden aanreiken . Concreet betekent dit dat ons woonzorgcentrum heel veel aandacht besteed aan een waaier van dagelijkse activiteiten.